Hoe is’t met u?

Een overvloed aan tijd en ruimte. Alle afleiding valt weg en elke vertrouwde manier van vluchten wordt onmogelijk gemaakt (of toch bijna).Deze tijd vraagt om vertraging, reflectie, creativiteit, flexibiliteit, uw eigen gezelschap verdragen.En hoe valt dat mee vraag ik mij af, ‘opgescheept’ zitten met uzelf (en uw huisgenoten)?In het beste geval, en dat hoop ik, … More Hoe is’t met u?

Ik heb u nodig

Ik, die het benauwd krijgt bij het horen van de zin ‘Ik heb u nodig’, zeg nu:We hebben elkaar nodig. Eens om de zoveel tijd komt de filosoof in mij naar boven. Ze stelt zich vragen, vragen waar je geen pasklaar antwoord op kan verzinnen.Ze stelt die vragen ook aan haar omgeving,‘Hier, denk hier ook … More Ik heb u nodig